Καλέστε μας 6999 119999

Φιλική δήλωση τροχαίου ατυχήματος

Φιλική δήλωση τροχαίου ατυχήματος Φιλική δήλωση τροχαίου ατυχήματος

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν υπάρχουν τραυματισμοί καλέστε αμέσως την Αστυνομία.

Για να αποζημιωθείτε φιλικά μέσω του συστήματος του Φιλικού διακανονισμού πρέπει απαραίτητα :

 • Το ατύχημα να έχει συμβεί στην Ελλάδα
 • Στην σύγκρουση να μην εμπλέκονται περισσότερα από δύο οχήματα
 • Να ΜΗΝ υπάρχει κανένας τραυματισμός
 • Και τα δύο οχήματα να είναι ασφαλισμένα σε εταιρίες που έχουν προσχωρήσει στο Σύστημα
 • Οι δύο εμπλεκόμενοι οδηγοί να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη «Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος» καθώς και να την στείλουν στις ασφαλιστικές τους
 • Η ζημιά να μην υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ
 • Το πρώτο βήμα για την εφαρμογή του φιλικού διακανονισμού είναι η συμπλήρωση του Εντύπου Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος το οποίο πρέπει να έχουν οι οδηγοί στο αυτοκίνητο τους
 • Αν υπάρχουν μόνον υλικές ζημιές παρουσιάστε ένα Έντυπο Φιλικής Δήλωσης και συμπληρώστε το μαζί με τον άλλο οδηγό

Περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των εμπλεκομένων οδηγών και των αυτοκινήτων τους και τα στοιχεία των ασφαλιστικών εταιριών.

Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση στυλό διαρκείας και πιέστε δυνατά για να είναι ευανάγνωστο το αντίγραφο.

Συμβουλευτείτε το σήμα Ασφάλισης, το δίπλωμα οδήγησης ή την πράσινη κάρτα για την απάντηση των ερωτήσεων.

Υποδείξτε με τόξο το αρχικό σημείο σύγκρουσης (παρ.10 του εντύπου).

Σημειώστε με Χ στα αντίστοιχα για κάθε όχημα τετραγωνίδια για να γίνει σαφές το σχεδιάγραμμα (παρ.12 του εντύπου). Γράψτε τον αριθμό των τετραγωνιδίων που έχετε συμπληρώσει.
Φτιάξτε το σχεδιάγραμμα του ατυχήματος (παρ.13 του εντύπου).

Αν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, πάρτε τα στοιχεία τους πριν φύγουν και απαντήστε στην αντίστοιχη ερώτηση (παρ.5 του εντύπου).
Επίσης πρέπει να περιέχει αναλυτική περιγραφή του συμβάντος και των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε.

Μην ξεχνάτε να:

 • Υπογράψετε και οι δύο οδηγοί
 • Κρατήστε ο κάθε οδηγός από ένα υπογεγραμμένο έγγραφο του Έντύπου
 • Προωθήστε μας το Έντυπο στην Ασφαλιστική Εταιρεία η τον Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο χωρίς καθυστέρηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πρέπει να τονιστεί ότι η φιλική δήλωση τροχαίου ατυχήματος δεν υποκαθιστά την δήλωση ατυχήματος προς την ασφαλιστική εταιρία η οποία θα γίνει την ίδια στιγμή που ο ασφαλισμένος οδηγός καταθέσει στην δική του εταιρία, την φιλική δήλωση.
Η φιλική δήλωση τροχαίου ατυχήματος μπορεί να καλύπτεται νομοθετικά αλλά δεν την επιβάλλει ο νόμος, κάτι που σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένοι οι οδηγοί να την συμπληρώσουν, ούτε υπάρχουν ποινικές ευθύνες για την μη-υποβολή της.
Με την φιλική δήλωση καλύπτεται η ζημιά του ενός μόνο οχήματος και όχι των δύο και φυσικά δεν καλύπτει τις ζημιές στο Ι.Χ. του οδηγού που ευθύνεται για το τροχαίο ατύχημα.

Για να αποζημιωθεί ο μη-υπαίτιος πρέπει να συμφωνήσει και ο έτερος εμπλεκόμενος οδηγός.
Τα χρήματα καταβάλλονται από την ασφαλιστική εταιρία στον πελάτη της και στη συνέχεια αυτή τα εισπράττει από την εταιρία του οδηγού που έχει την ευθύνη για το ατύχημα.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες που συμμετέχουν στο σύστημα φιλικού διακανονισμού προτρέπουν τους ασφαλισμένους να συμπληρώσουν την δήλωση καθώς τους εξυπηρετεί σημαντικά, τόσο από οικονομικής πλευρά, όσο και από πλευράς διαδικασιών.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ:

Παρότι εφαρμόζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό, στην Ελλάδα η φιλική δήλωση έχει αντιμετωπιστεί με αρκετή δυσπιστία από τους οδηγούς, ιδίως όταν ευθύνονται για το ατύχημα.
Επίσης δεν είναι λίγες οι φορές που κάποιος οδηγός ενώ έχει υπογράψει την δήλωση, στην συνέχεια μετανιώνει και ανακαλεί την δήλωση, με αποτέλεσμα να είναι άκυρη και να αναζητείται λύση μέσω δικαστικής οδού.
Τέλος η λάθος ή ελλιπή συμπλήρωση της δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει.
Σημείωση: Ενδέχεται διαχρονικά τα αναγραφόμενα να μεταβληθούν με αποφάσεις της Πολιτείας , σε κάθε περίπτωση να επιβεβαιώνετε τα ισχύοντα – αναγραφόμενα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ:

 • Ατύχημα με σύγκρουση μόνο δύο οχημάτων
 • Ατύχημα με υλικές ζημιές εως 6.000€ και σωματικές βλάβες έως 9.000€ με ανώτερο 3.000€ ανά θύμα
 • Αναγγελία ατυχήματος ή υποβολή έντυπου Φιλικής Δήλωσης και ταυτόχρονη επικοινωνία των εμπλεκόμενων ασφαλιστικών εταιριών.
Scroll to top