Καλέστε μας 6999 119999

Ασφάλειες φορτηγών

 Ασφάλειες φορτηγών
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους
 • Σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές προς τρίτους
 • Σωματικές βλάβες επιβαινόντων
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Έναντι τρίτων από πυρκαγιά ή έκρηξη αυτοκινήτου

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ :

 • Από διαρροή υγρών
 • Πυρκαγιά
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
  Πολιτικές ταραχές
 • Κλοπή ολική
 • Κλοπή μερική
  Προσωπικό ατύχημα οδηγού ή και ιδιοκτήτη
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Νομική προστασία
 • Ίδιες Ζημίες
  Κακόβουλες ενέργειες
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Προστασία bonus malus
 • Οδική βοήθεια συνεπεία ατυχήματος
 • Οδική βοήθεια συνεπεία μηχανικής βλάβης
 • Φιλικός διακανονισμός
 • Φροντίδα τροχαίου ατυχήματος 24 ώρες/365 μέρες –ρυμούλκηση
Scroll to top