Καλέστε μας 6999 119999

Ασφάλιση επιχειρήσεων

 Ασφάλιση επιχειρήσεων

Η ασφάληση επιχειρήσεων αφορούν όλες τις επιχειρήσεις μικρές και μεγάλες.

Καινοτόμα, έξυπνα και πρακτικά ασφαλιστήρια, που απευθύνονται σε περισσότερες από 300 κατηγορίες επιχειρήσεων και προσφέρουν ολοκληρωμένη κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών και προοπτικών ανάπτυξης τους.

Προγράμματα που προσφέρουν λύσεις από τις βασικές ασφαλιστικές ανάγκες περιουσίας, μεταφορών, επιχειρηματικών ευθυνών, μέχρι τις πλέον εξειδικευμένες απαιτήσεις για καλύψεις οικονομικών κινδύνων, επαγγελματικών, περιβαλλοντικών ευθυνών και ευθυνών στελεχών και μελών Διοικητικών Συμβουλίων, διαχείρισης κρίσεων κ.α. (υψηλή τεχνογνωσία).

Ασφαλίζοντας την επιχείρηση σας εξασφαλίζουμε την βιωσιμότητα της επιχείρησης σας απέναντι στους κινδύνους που είναι εκτεθειμένη κάθε μέρα.

Ειδικά οικονομικά προγράμματα που εξασφαλίζουν την επιχείρησή σας (κτίριο και περιεχόμενο) για μερική ή ολική καταστροφή η οποία οφείλεται σε τυχαία, απρόβλεπτα και αιφνίδια αίτια και περιλαμβάνουν τις παρακάτω καλύψεις:

Ασφάλιση επιχειρήσεων για

 • Πυρκαγιά-κεραυνός, ζημιές από καπνό πυρκαγιάς
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Σεισμό
 • Έκρηξη
 • Πτώση αεροσκάφους και αντικειμένων που πέφτουν από αυτό
 • Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία και με αντικλείδι
 • Ζημιές του κλέπτη στο κτίριο και περιεχόμενο
 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, από νερά βροχής ή χιονιού
 • Διαρροή σωληνώσεων
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Έξοδα αποκομιδής ερειπίων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων
 • Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης
 • Αστική ευθύνη πυρκαγιά
 • Θραύση κρυστάλλωνΘραύση επιγραφών
 • Ληστεία
 • Γενική αστική ευθύνη (από τη λειτουργία των χώρων της επιχείρησής του)
 • Αστική ευθύνη εργοδότη (εξαιρουμένης ρητά της επαγγελματικής αστικής ευθύνης)
 • Διακοπή εργασιών
 • Ηλεκτρονικός εξοπλισμός κατά παντός κινδύνου για Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταμειακές μηχανές – τηλεφωνικά κέντρα-fax-φωτοτυπικά μηχανήματα

Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ασφαλιστική ανάγκη της επιχείρησης.

 • Ασφάλιση Περιουσιακών Στοιχείων Επιχειρήσεων
 • Ασφάλιση Ευθυνών ( ευθύνη λειτουργίας επιχείρησης & ευθύνη προϊόντος – ευθύνη από περιβαλλοντική ρύπανση κ.α.)
 • Ασφάλιση Μεταφορών
 • Ασφάλιση Διαχείρισης κρίσεων ( μολυσμένα προϊόντα – ανάκληση προϊόντων – απαγωγή & λύτρα)
 • Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος Υπαλλήλων
 • Ταξιδιωτική Ασφάλιση
 • Ασφάλιση Κατασκευαστικών έργων
 • Προγράμματα Πιστότητας Πελατών & Εργαζομένων
 • Εξειδικευμένες Ασφαλιστικές Λύσεις για συγκεκριμένους Οικονομικούς Κλάδους
Scroll to top