Καλέστε μας 6999 119999

Ασφάλειες σκαφών

 Ασφάλειες σκαφών

Βασική μας προτεραιότητα είναι η σωστή και πλήρης προστασία του σκάφους σας.

ΤΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ:

Α. ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης – Καλύψεις: Σύμφωνα με το νόμο 2743/1999, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και επιβαινόντων, κάθε ιδιοκτήτη ιδιωτικού ή επαγγελματικού μηχανοκίνητου σκάφους αναψυχής, από πρόκληση θαλάσσιου ατυχήματος και για τα παρακάτω όρια ευθύνης:

 • Ιδιωτικά μηχανοκίνητα σκάφη
 • Ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία
 • Ταχύπλοα σκάφη
 • Ενοικιαζόμενα μηχανοκίνητα σκάφη
 • Ενοικιαζόμενα πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία
 • Ενοικιαζόμενα ταχύπλοα σκάφη
 • Θαλάσσια Μοτοποδήλατα – aqua scooter, mini cruiser, hover craft, sea beetle, sea bike, surf-jet, jet-ski -

Σωματικές βλάβες:  όριο ευθύνης    300.000 €
Υλικές ζημιές: όριο ευθύνης    150.000 €
Θαλάσσια ρύπανση: όριο ευθύνης      90.000 €

(ανώτατα όρια ευθύνης κατά ζημιογόνο γεγονός κατά την διάρκεια της ασφάλισης)

Β. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ

 • Ιστιοσανίδες
 • Catamaran
 • Ιστιοπλοϊκή λέμβος
 • Seabuggu
 • Kayak
 • Κανό

Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης – Καλύψεις: Σύμφωνα με την 3131/1.6.1994 απόφαση του υπουργού ναυτιλίας, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, κάθε εκμισθωτή μη μηχανοκίνητου σκάφους αναψυχής από πρόκληση θαλάσσιου ατυχήματος και για τα παρακάτω αναφερόμενα όρια ευθύνης:

Σωματικές βλάβες:  όριο ευθύνης 300.000 €
Υλικές ζημιές: όριο ευθύνης 150.000 €

(ανώτατα όρια ευθύνης κατά ζημιογόνο γεγονός κατά την διάρκεια της ασφάλισης)

Καλύπτεται και η δαπάνη καθαρισμού της θαλάσσιας ή λιμναίας περιοχής που ρυπάνθηκε

Προγράμματα με πλήρη πακέτα καλύψεων που σας εξασφαλίζουν από τους κινδύνους που απειλούν, τόσο το ίδιο το σκάφος σας, όσο και εσάς ως ιδιοκτήτη. Αφορούν σκάφη προσωπικής αναψυχής (ταχύπλοα φουσκωτά και πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά και μικρά cruisers).

Καλύψεις:

Α. ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
1. Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων
2. Προσωπικό Ατύχημα

Β. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

1. Ασφάλιση σκάφους, μηχανών και εξοπλισμού (σε συνεννόηση σχετικά με την ηλικία του σκάφους)

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

(Ανάλογα με τα επιλεγόμενα πακέτα)

Scroll to top