Καλέστε μας 6999 119999

Οδική βοήθεια από μηχανική βλάβη

Οδική βοήθεια από μηχανική βλάβη

Οι υποχρεώσεις της οδικής βοήθειας είναι:Οδική βοήθεια από μηχανική βλάβη

 • Η μεταφορά του οχήματος στο κοντινότερο συνεργείο σε περιπτώσεις μηχανικής βλάβης, πρόσκρουσης, ή ανατροπής
 • Ο επαναπατρισμός του οχήματος στον τόπο μόνιμης κατοικίας που έχει δηλώσει ο πελάτης σε συνεργείο που θα υποδείξει ο ίδιος (π.χ. εαν το όχημα του υποστεί μηχανική βλάβη στην Αθήνα και ο πελάτης είναι από την Θεσσαλονίκη, εάν το ζητήσει, τότε όχημα και επιβαίνοντες μεταφέρονται στην Θεσσαλονίκη – και όχι σε άλλον Νομό). Γίνεται επαναπατρισμός και από το εξωτερικό (σύμφωνα με το πρόγραμμα ασφάλισης)
 • Η επι τόπου επισκευή – βοήθεια ώστε το όχημα να μπορεί να λειτουργήσει και να κατφύγει στο κοντινότερο συνεργείο
 • Η αλλαγή ελαστικού. Η οδική βοήθεια είναι υποχρεωμένη εαν κληθεί, να αλλάξει το κατεστραμμένο λάστιχο του οχήματος του πελάτη. Η κάλυψη δίνεται σε δεύτερη προτεραιότητα

Η οδική βοήθεια δεν υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες της όταν:

 • Οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς και οι δρόμοι δύσβατοι από πλημμύρες, ομίχλη, κατολισθήσεις, χιόνια ή πάγους και η κίνηση των γερανοφόρων οχημάτων και των κινητών συνεργίων είναι αδύνατη ακόμα και με αντιολισθητικές αλυσσίδες
 • Οι δρόμοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισμοί, χαλασμένες γέφυρες κ.λ.π.
 • Στην τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσσίδων για την ρυμούλκηση ασφαλισμένου οχήματος
 • Στην ρυμούλκηση ασφαλισμένου οχήματος που βρίσκεται ακινητοποιημένο σε υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων (parking)
 • Στην μεταφορά ή μετακίνηση άλλων οχημάτων προκειμένου να απελευθερωθεί το ασφαλισμένο όχημα
 • Στην μεταφορά ασφαλισμένου οχήματος εφόσον η βλάβη επισκευάζεται επί τόπου
 • Να παράσχει βοήθεια για βλάβη που δεν εμποδίζει το όχημα να κινηθεί ασφαλώς μέχρι το πλησιέστερο συνεργείο
 • Στην μεταφορά του οχήματος από συνεργείο σε συνεργείο.
Scroll to top